Dokumentasjon og kontroll

 

  • Utarbeiding og revisjon av Internkontroll-system

 

  • Risikoanalyse og risikovurdering

 

  • Årlig kontroll av fallsikringsutstyr